Mosiężny samowar carskiej Rosji

Mosiężny samowar produkcji moskiewskiej z umieszczonymi medalami nagrodowymi na froncie.

Kurek sprawny, korona w komplecie, brak defektów. Samowary często ulegały uszkodzeniom poprzez wgniecenia brzuśca. Tu bez zastrzeżeń.

Wysokość z koroną: 67 cm

Cena: 600 zł

 

Antykwariat Synopsis monety