Najstarszy widok Wrocławia

Wśród bogatej ikonografii centralnego miasta dzisiejszego Dolnego Śląska, jeden walor zasługuje na szczególną uwagę. Fakt ten wynika z jego historii, która liczy sobie już ponad pół tysiąca lat, a zaczyna się w roku 1493, a nawet trochę wcześniej.

Wtedy wydawca Anton Koberger i twórca Hartmann Schedel uwieńczyli sukcesem plan wydania pierwszego świeckiego bestselleru w dziejach ludzkośći, to znaczy Kroniki Świata, znanej po łacinie jako Liber Chronicarum. Inkunabuł był tak szczególny ponieważ wcześniej nikt nie zajmował się wydawaniem na tak szeroką skalę i z takim rozmachem edytorskim książek nie poświęconych stricte życiu religijnemu. Od wynalezienia druku około 1455 roku przez Gutenberga i analogicznie praktycznie w tym samym okresie przez paru innych wydawców, eksperymentujących z odlewaniem czcionek powstawały głównie dzieła o tematyce duchowej.

Bogato ilustrowana, opisująca dzieje ziemi od jej stworzenia aż po nastanie (rychłe rzecz jasna) królestwa niebieskiego Welt Chronik była czymś niezwykłym i nowym w swojej epoce. Wszystkie ilustracje wykonane drzeworytniczo w postaci ksylografii przedstawiały cały znany ówcześnie świat. Część z nich ponoć sporządzona nawet pzez samego Albrechta Durera, co jednak nie zostało do dziś potwierdzone.

Swoje miejsce w starodruku znalazła również Polska i jej trzy miasta: Nysa, Kraków i Wrocław, umieszczone w dziele obok siebie i zaraz koło Lubeki. Dziś umieszczamy zdjęcia widoku Wrocławia dostępnego w antykwariacie na specjalne zamówienie, podobnie jak pozostałych dwóch miast.

Ikonografia ta zasługuje na szczególna uwagę, wszak przedstawia najstarsze widoki miast ziem Polski!

Wrocław Schedel antykwariat szczecin Odra widok

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Możesz użyć tych tagów i atrybutów HTML :

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Antykwariat Synopsis monety